Kontakta oss
Om Polarpumpen

Värmepump i Göteborg

Det finns idag ett antal olika sorters värmepumpar på marknaden, så även i Göteborg. De utnyttjar olika energikällor och passar olika förutsättningar. Här går vi igenom de olika sorterna lite snabbt, så att du sedan kan läsa på extra om de värmepumpar som intresserar dig mer.

Värmepumpar gruppbild

Luft-luftvärmepump

Luft-luftvärmepumpen är enkel och billig i jämförelse med de andra värmepumparna. Den sprider värmen via luften, vilket innebär att den passar nästan var som helst och utgör ett utmärkt komplement till direktverkande el. Den ger en mycket god effekt i Göteborgs milda klimat.

Typ av värmesystem? Passar direktel? Komplett uppvärmnings-system? Förutsättningar som krävs? Funktioner?
Luftburen värme Ja Nej små krav på elen, utrymme luftrening, luftkonditionering, underhållsvärme

En luft-luftvärmepump tar värme från luften ute och sprider värme via luften inne. I och med att de fläktar runt inneluften passar de också på att rena denna från bakterier, virus, allergener, damm m.m.

Luft-luftvärmepumpen kan ge en stor besparing, trots att den är billig i investering. Detta gör att återbetalningstiden blir kort. I Göteborg, blir besparingen riktigt stor, eftersom temperaturerna är så höga vintertid. Medeltemperaturen i området är högre vid kusten (Kungsbacka, Göteborg, Öckerö, Kungälv, Stenungssund) än längre in i landet (Ale, Alingsås, Lerum, Härryda, Bollebyggd, Borås). Besparingen blir högre i procent, när temperaturen är högre, men högre i kronor där temperaturen är lägre.

Besparing (ca*) Investeringskostnad Återbetalningstid
30-55 % Låg ca 2 år

Luft-vattenvärmepump

En luft-vattenvärmepump är en något mer komplex värmepump än luft-luftvärmepumpen. Den använder samma energikälla (värmen i luften), men sprider istället värmen via ett vattenburet uppvärmningssystem och kan även genererar varmvatten till dina kranar. Luft-vattenvärmepumpen är mycket effektiv i Göteborgs milda klimat.

Dagens luft-vattenvärmepumpar har ett mycket gott korrosionsskydd i utedelen, men bor du precis vid havet i exempelvis Uddevalla, Stenungssund, Kungälv, Öckerö, Göteborg eller Kungsbacka bör du vara medveten om att saltet från havet kan göra att luft-vattenvärmepumpen kanske inte håller riktigt lika länge. Samtidigt är klimatet mildare ju närmare kusten du kommer och då blir besparingen bättre.

Typ av värmesystem? Passar direktel? Komplett uppvärmnings-system? Förutsättningar som krävs? Funktioner?
Vattenburen värme Ja, men endast för uppvärmning av tappvatten Ja krav på elen, utrymme, vattenburet uppvärmningssystem tappvatten, poolvärme, luftkonditionering med extra tillbehör

En luft-vattenvärmepump genererar en stor besparing mot en jämförelsevis låg investeringskostnad. Besparingen blir extra stor i Göteborg, tack vare den höga medeltemperaturen. Detta gör att luft-vattenvärmepumpen vanligen återbetalar sig inom 5 år.

Besparing (ca*) Investeringskostnad Återbetalningstid
40-65 % Relativt låg ca 5 år

Frånluftsvärmepump

En frånluftsvärmepump hämtar värmeenergi från den luft som ventileras ut ur huset. På så vis återvinner frånluftsvärmepumpen värme du redan har betalat för en gång och ser till att värme stannar i huset, samtidigt som luften ventileras ut.

Typ av värmesystem? Passar direktel? Komplett uppvärmnings-system? Förutsättningar som krävs? Funktioner?
Vattenburen värme Ja, men endast för uppvärmning av tappvatten Ja krav på elen, utrymme, vattenburet uppvärmningssystem, mekanisk ventilation tappvatten

En frånluftsvärmepump har tillgång till en stabil energikälla då inomhustemperaturen är densamma över året. Energitillgången är dock begränsad till den mängd värme som finns i inomhusluften.

En frånluftsvärmepump genererar en stor besparing mot en jämförelsevis låg investeringskostnad. Detta gör att luft-vattenvärmepumpen vanligen återbetalar sig inom 5 år.

Besparing (ca*) Investeringskostnad Återbetalningstid
25-50 % Medel ca 7 år

Bergvärmepump

Till kategorin bergvärmepump brukar man också räkna en rad andra värmepumpar – sjövärmepumpar, mark/ytjordvärmepumpar och grundvattenvärmepumpar eftersom dessa vanligen använder samma sorts värmepump. De hämtar dock energin från olika källor i naturen, via en kollektorslang.

Typ av värmesystem? Passar direktel? Komplett uppvärmnings-system? Förutsättningar som krävs? Funktioner?
Vattenburen värme Nej Ja krav på elen, utrymme, vattenburet uppvärmningssystem, möjlighet att borra i berggrunden, tillstånd för att borra tappvatten, poolvärme, luftkonditionering med extra tillbehör

En bergvärmepump genererar vanligen den största besparingen, men gör det mot en stor investeringskostnad. Av den anledningen är det vanligt att bergvärme lönar sig först efter 10 år och då är det snart dags för dyra reparationer.

Berggrunden håller ungefär samma temperatur året runt och en bergvärmepump har därmed tillgång till en stabil energikälla.

Besparing (ca*) Investeringskostnad Återbetalningstid
40-70 % Hög ca 10 år

*Besparingsexemplen är ungefärliga. Hur mycket du kan spara beror på en rad olika faktorer exempelvis vilken värmepump du väljer, husets planlösning, det befintliga vattenburna systemet etc.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)