Kontakta oss
Om Polarpumpen

Test av värmepumpar

Tester av värmepumpar kan ge bra guidning om vilken värmepump som är bra. Genom oberoende tester kan du som letar efter värmepump jämföra de aspekter du anser vara viktiga och därefter välja den värmepump som passar dina förutsättningar. 

Vem testar värmepumpar?

test av värmepumpar

När det gäller test av värmepumpar är Energimyndigheten den viktigaste aktören, även om testerna oftast utförs av SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. SP testar också värmepumpar för sin egen p-märkning och den europeiska EHPA-märkningen. Tyvärr har dock P-märkning för värmepumpar mer eller mindre försvunnit och EHPA-märkningen har inte tagit fart. Snart kommer dock en ny märkning på den europeiska marknaden - Heat-pump Keymark, som förhoppningsvis ska ge en samlad testning och märkning för hela EU, och målet är exempelvis att denna kvalitetsmärkning ska säkerställa att du som kund kan lita på de tekniska specifikationerna från tillverkaren.

Sen förekommer det också att exempelvis Råd och Rön och olika teknikmagasin genomför tester av värmepumpar.

Test av värmepumpar i Borås

När det gäller Energimyndighetens tester brukar man redovisa testresultat för Borås. Man redovisar testresultat för ett stort och litet hus i tre olika områden av Sverige, där Borås är ett av områdena. Även om Borås är nära, ligger testresultaten för Malmö, närmare till hands för göteborgare. Årsmedeltemperaturen i Göteborg på 7,8°C, ligger närmare Malmös 8,1°C än Borås 6,1°C. Så beroende på var du bor i Göteborgsregionen, kan du välja vilken zon du tittar lite närmare på. Med hjälp av Energimyndighetens testresultat kan du lätt hitta en bra värmepump för Göteborg. Tyvärr har inte Energimyndigheten redovisat några nya tester för värmepumpar sedan 2013. 

Test av prestanda inte hållbarhet

De tester som utförs på värmepumpar testar vanligen värmepumpens prestanda. I Energimyndighetens tester får du uppgifter om årsförbrukning, SCOP-värde, COP-värde vid olika temperaturer och en del annan information. De brukar också kommentera om bruksanvisningen är tydlig. SCOP-värden och möjlig besparing i olika stora hus kan du få för klimatet i Borås.

Det man inte testar är hållbarhet, vilket innebär att det inte är någon garanti att den värmepump som fått bäst testresultat är den värmepump, som håller bäst i längden.

Värmepump som är bäst i test i Göteborg

Energimyndigheten och SP utnämner aldrig några vinnare i sina tester. Det är en tolkning som marknadsförare gör. Däremot kan man enkelt jämföra och se vilka värmepumpar som har fått bra resultat.

De bästa testade luft-luftvärmepumparna

Följande luft-luftvärmepumpar har fått bra testresultat för den varmaste klimatzonen:

  Panasonic HE9NKE Mitsubishi FH35 Toshiba RAS-25 LG Nordisk Prestige
Årsförbrukning litet hus 9 100 kWh/år 6 900 6 800 6 800 6 800
Årsvärmefaktor SCOP 4,1 3,9 4,0 4,0
Årsförbrukning stort hus 16 600 kWh/år 11 500 11 600 11 200 11 700
Årsvärmefaktor SCOP 3,3 3,3 3,1 3,4

Värdena ovan gäller för klimatet i Malmö, men medeltemperaturerna ligger mycket nära Göteborgs. 

Tyvärr har inte Energimyndigheten redovisat några nya resultat sedan 2013, och en klar majoritet av alla luft-luftvärmepumpar som säljs på marknaden (särskilt nyare modeller) finns därför inte med i testresultaten. Redan tidigare var det också många märken som valde att inte låta testa sina värmepumpar, då detta innebar en stor omkostnad. 

De bästa testade luft-vattenvärmepumparna

När det gäller luft-vattenvärmepumpar har exempelvis Toshiba Estia och Mitsubishi W85 fått väldigt bra resultat, även om man här inte redovisar resultat för olika klimatzoner. Så du kan inte få några specifika uppgifter om hur bra luft-vattenvärmepumpen kan tänkas prestera i Göteborgs klimat. Det finns inte heller några tester från senare år.

Sedan 26 septemer 2015 måste alla värmepumpar till vattenburen uppvärmning och tappvatten energimärkas och du kan därför ta hjälp av Energimärkningen, som bygger på testresultat, när du ska välja värmepump.

De bästa testade frånluftsvärmepumparna

När det gäller tester av frånluftsvärmepumparhar Energimyndigheten inte heller fokuserat sina tester på klimatzoner, som skulle ge en tydligare uppfattning för Göteborgsområdet. Frånluftsvärmepumpar påverkas dock inte i samma utsträckning av klimatet, som de övriga luftvärmepumparna gör, eftersom de utnyttjar inomhusluften som värmekälla. Dock krävs det mer värme för att värma upp ett  hus ju kallare det är ut (naturligtvis).

Av de tre frånluftsvärmepumpar som testades 2012 var NIBE F750 övervägande bäst, men också dyrast. Sedan dess har ComfortZone kommit med en nya serie, som är bättre en den av deras modeller som var med i testet. Det är alltså mycket svårt att få en bild av hur bra frånluftsvärmepumparna faktiskt är, och du måste i stor utsträckning lita på tillverkarnas uppgifter och ta hjälp av den nya energimärkningen.

De bästa testade bergvärmepumparna

Bland bergvärmepumparna saknas också en del nyare modeller, och det har även varit en diskussion mellan tillverkare och Energimyndigheten om redovisningen av resultaten. Tillverkare tycker att Energimyndighetens nya sätt att redovisa, som involverade att man tog fram nya uppgifter om bergvärmepumparna genom uträkning för sådant som man inte hade testat, inte ger en rättvis bedömning och att detta gynnade vissa modeller jämfört med andra. Även här finns ny energimärkning, som kan vara en praktisk hjälp i valet av bergvärmepump.

Energimärkningen - test att utgå ifrån

Energimärkning har sedan en tid tillbaka funnits på luft-luftvärmepumpar och måste sedan 1 januari 2015 även visas upp i e-butiker. För luft-vattenvärmepump, frånluftsvärmepumpar och bergvärmepumpar infördes energimärkning först 26 september 2015. Det är modeller som kommit ut på marknaden efter dessa datum som omfattas av kraven på energimärkning, men man får även visa upp energimärkning för äldre produkter och det blir allt vanligare att energimärkningen redovisas.

Baseras på värmepumperns SCOP-värde

Energimärkningen utgår helt från framtestade SCOP-värden; det vill säga de värden som brukar tas fram i olika tester. SCOP-värdet är ett värde för hur mycket mer energi värmepumpen producerar jämfört med hur mycket den förbrukar sett över ett normalt års klimatförutsättningar. På energimärkningen anges vanligen Europas mellersta zon, som motsvarar klimatet i Strasbourg. Och frivilligt kan man även ange värdet för den kalla zonen (Helsingfors). Klimatet i Göteborg kan sägas ligga någonstans mittemellan dessa två zoner, även om Göteborg på kartan hamnar i den kalla zonen.

SCOP-baseras på test vid olika temperatur - sällan så kallt som kallast i Göteborg

SCOP-värdet räknas ut genom att man testar fram kapaciteten vid olika temperaturer och sedan viktar dessa olika mycket för de olika zonerna, för att få fram ett genomsnittligt värde. I dagsläget är den lägsta temperatur som ingår -7°C, men det diskuteras om man ska ta med även -15°C för den kalla zonen, vilket vore lämpligt för en zon där exempelvis Norden ingår. Jag har i alla fall upplevt -15°C i Göteborg ett antal gånger och det finns ju områden längre norrut där det ofta är betydligt kallare än så på vintern.

Använda SCOP-värdet rätt för klimatet i Göteborg

SCOP-värdet och energimärkningen kan vara ett bra mått på hur bra en värmepump är, men du måste se till att värmepumpen har en tillräcklig effekt för att klara ditt hus behov. SCOP-värdet anger ju bara skillnaden mellan hur mycket värmepumpen ger och tar; det säger inget om hur mycket den kan ge. Använd därför SCOP-värdet för att jämföra värmepumpar med likvärdig kapacitet och kom ihåg att det oftast rör sig om ett värde för ett varmare klimat än Göteborgs.

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)