Kontakta oss
Om Polarpumpen

Guide till värmepump i Göteborg

Med hjälp av guiden blir det lättare att köpa rätt värmepump oavsett om du bor i Göteborg eller någon annanstans. Här kan du se vilka förutsättningar de olika pumparna kräver och vilka funktioner du får med varje pump. Vilken är din värmepump? Ett tips är också att ta del av testresultat för värmepumpar, för att hitta rätt värmepump, då man här kan få uppgifter om hur effektiv en värmepump är i Borås, ett klimat som representerar hela området runt Göteborg.

Värmepumpsguiden

  Luft-luft Luft-vatten Frånluft Bergvärme
Typ av värmesystem        
Luftburen uppvärmning x      
Vattenburen uppvärmning   x x x
Passar till direkt-el x      
Komplett uppvärmningssystem   x x x
Förutsättningar för pumpen        
Mekanisk ventilation     x  
Borrning       x
Tillstånd från kommunen       x
Extra funktioner        
Luftrening x      
Luftkonditionering x      
Luftkonditionering med extra tillbehör   x   x
Varmvatten till kranarna   x x x
Ekonomiska förutsättningar        
Besparing (ca*) 30-55% 40-65% 25-50% 40-70%
Investering Låg Relativt låg Medel Hög
Återbetalningstid ca 2 år ca 5 år ca 7 år ca 10 år
Läs mer luft-luft luft-vatten frånluft bergvärme

*Hur stor besparingen blir beror på en rad olika faktorer och värdena som anges här är ungefärliga. Besparingen påverkas bl.a. av vilken värmepump du väljer, husets isolering och planlösning.

Guide: vilket värmesystem passar till värmepumpen

Man kan säga att det finns två sorters värmepumpar, när det gäller själva uppvärmningen. Den ena sorten värmer via luften och den andra via vattenburen värme. Det vanligaste är att en värmepump kräver vattenburen värme för att värma upp huset, men fördelen med dessa värmepumpar är att de också kan ge tappvatten.

En luft-luftvärmepump ger värme via luften. Det är svårare att sprida värmen via luften och värmen hindras exempelvis av stängda dörrar. Samtidigt är detta mer eller mindre det enda alternativet för dig som har direkt el och vill spara pengar och vi anger därför i guiden att den passar till direktverkande el. I Göteborg finns exempelvis gott om radhusområden från 70-talet, en period som kännetecknas av uppvärmning via direktel.

De övriga värmepumparna värmer vatten. Ofta kan man använda dem för både uppvärmning av radiatorer, golvvärme, tappvatten och ibland även poolvärme. Dessa kan utgöra ett eget uppvärmningssystem, medan luft-luftvärmepumpen är ett komplement. Man kan också använda en enklare luft-vattenvärmepump eller frånluftsvärmepump för att få tappvatten, även om man saknar vattenburen uppvärmning.

Guide: vilka förutsättningar värmepumpen kräver

De olika värmepumparna passar olika förutsättningar, men ställer också vissa krav för att man ska kunna installera. Alla värmepumpar kräver el för att driva processen då de utvinner energi ur naturen. De ställer därför olika krav på elen.

Vissa värmepumpar kräver ett vattenburet uppvärmningssystem. Det vattenburna uppvärmningssystemet kan också behöva uppdateras. Värmepumpar ger generellt lite lägre framledningstemperaturer än exempelvis en oljepanna. Då behöver elementen vara lite större, för att ändå få samma uppvärmningsresultat.

Frånluftsvärmepumpen kräver mekanisk ventilation. Detta är standard i nyare hus, men saknas vanligen i ett äldre. Det finns därför ett visst samband mellan att man redan har en frånluftsvärmepump och även har mekanisk ventilation, då frånluftsvärmepumpar också har varit mycket vanliga i nybyggen från 80-talet och framåt. Mekanisk ventilation kan ibland installeras relativt enkelt och behöver inte kosta så mycket. 

För bergvärme krävs tillstånd från kommunen, exempelvis Göteborg, Alingsås eller Ale, och detta hänger ihop med att man har möjlighet att borra. Det finns en rad olika krav som hänger ihop med att få tillstånd för bergvärme. Det måste exempelvis vara minst 20 meter mellan olika borrhål, så om grannarna har borrat kan detta påverka dig. I guiden står det alltså att detta krävs för bergvärme.

För mark/ytjordvärme, sjövärme och grundvattenvärme krävs också tillstånd och detta kräver också förutsättningar som är ovanligt för vanliga villaägare. Ytjord kräver exempelvis att man har möjlighet att gräva upp ett stort markområde och sjövärme att man kan sänka ner kollektorslangen i en sjö eller större vattendrag.

Guide: extra funktioner värmepumpen ger

Man köper ofta en värmepump för att den ska ge värme, men de extra funktionerna kan vara praktiska och vi anger därför dessa i guiden.

Luft-luftvärmepumpen är kanske den värmepump som har flest extra funktioner. En luft-luftvärmepump kan exempelvis reverseras och ge luftkonditionering istället för uppvärmning med ett knapptryck på fjärrkontrollen. Luft-luftvärmepumpen renar också din inomhusluft från bakterier, kvalster, allergener (som pollen), virus och mögel. Många luft-luftvärmepumpar har underhållsvärme som en funktion, något som passar bra i sommarstugan (och sommarstugor finns det gott om på västkusten), så du slipper sönderfrusna rör och fuktskador. Luft-luftvärmepumpar kan också köras på speciellt avfuktningsprogram.

Luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar brukar kunna ge luftkonditionering, men detta är om man köper till extra tillbehör. De brukar dessutom kunna ge poolvärme på sommaren – återigen med extra tillbehör.

Luft-vattenvärmepumpar, bergvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar ger förutom uppvärmning också varmt vatten till dina kranar.

Guide: värmepumpens ekonomiska förutsättningar

Värmepumparna skiljer sig också åt i pris, även om det finns billiga och dyra varianter i varje kategori. Luft-luftvärmepumparna är mycket billiga i jämförelse, både priset för själva värmepumpen och installationen. Samtidigt är besparingen stor och detta gör återbetalningstiden kort. Vanligen har värmepumpen återbetalat sig inom ett par år.

Frånluftsvärmepump och luft-vattenvärmepump är ungefär lika dyra, men luft-vattenvärmepumpen brukar ge en större besparing och har därmed en kortare återbetalningstid.

Bergvärmepumpar är dyrast och bergvärmeinstallationen är också klart dyrast. Samtidigt kan man ofta få den allra största besparingen med bergvärme. Man måste dock ha klart för sig återbetalningstiden ofta ligger på runt 10 år, så det tar tid innan investeringen lönar sig.

Visserligen kan man ofta få en hög procentuell besparing i Göteborg, men besparingen i kronor blir lägre här än i norra Sverige. Det är besparingen i kronor som påverkar återbetalningstiden och den kan därför bli lite längre här och därför lönar det sig vanligen att välja ett lite billigare system, snarare än ett dyrt som ger maximal besparing.

Vilka andra val kan påverka valet av värmepumpen?

När det gäller andra val, handlar det oftast om luft-luftvärmepumpar. Ofta placeras innedelen väl synligt och därför väljer många en värmepump med extra snygg design. Det finns också värmepumpar med och utan underhållsvärme. Vissa värmepumpar passar också extra bra om du har en braskamin.

- Den här guiden kan hjälpa dig till rätt luft-luftvärmepump

När det gäller luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar har vissa separata varmvattenberedare (och kan kanske kopplas till den du redan har), medan andra har en inbyggd varmvattenberedare. Vissa värmepumpar passar bättre när man vill komplettera en befintlig panna. Det är också olika hur mycket du kan koppla in i samma system – exempelvis solfångare och poolvärme.

Frånluftsvärmepumpar finns exempelvis med en inbyggd elpatron som hjälper till med uppvärmningen vid behov eller utan, som exempelvis kan användas till att generera en mindre mängd tappvatten.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)