Kontakta oss
Om Polarpumpen

Ansökan och tillstånd för värmepump i Göteborg

För att installera värmepump krävs ibland att man ansöker om tillstånd från kommunen. Vanligen är det för bergvärme, ytjordvärme/markvärme, sjövärme och grundvattenvärme. I vissa fall kan man dock behöva ansöka även för andra värmepumpar, så se till att du vet vad som gäller i din kommun, oavsett om du bor i Borås, Alingsås, Stenungsund eller Göteborg.

Tillstånd eller anmälan för värmepump

För större värmepumpsanläggningar måste du anmäla till kommunen och ofta måste man också få ett tillstånd tillbaka innan man kan börja borra. Exakt vad som gäller kan du vanligen hitta på din kommuns hemsida. Om du bor i Trollhättan ska du alltså besöka Trollhättans kommuns hemsida. Om du bor i Varberg, ska du besöka Varbergs kommuns hemsida o.s.v.

Lagar och regler för värmepumpar

Vad som gäller för värmepumpar regleras i miljöbalken. Om det inte finns information på din kommuns hemsida, kan du ofta hitta informationen i miljöbalken. Där brukar också finnas information om vilken taxa som gäller i kommunen. Vanligen har man en timpeng och räknar med att det tar ett visst antal timmar att behandla en värmepumpsansökan.

Sen måste en värmepumpsinstallation även följa andra regler och lagar. Det finns exempelvis lagar om hur mycket buller man får utsätta sina grannar för. Placerar du din värmepumps utedel nära tomtgränsen kan du kanske komma upp i för höga värden, även om det är troligare att grannarna bara blir irriterade.

Dessutom gäller ofta speciella regler i områden med detaljplan och vattenskyddsområden. I ett område med detaljplan är det inte självklart att man får sätta upp en luftvärmepump på ytterväggen och i vattenskyddsområden kan det vara svårt att få tillstånd till bergvärme. Dessutom kan ansökan vara dyrare i ett vattenskyddsområde.

Varför måste man söka om tillstånd för värmepump?

Ansökan om tillstånd är främst kopplad till miljöskäl. Köldmedium kan påverka miljön negativt (om det läcker ut) och är även skadligt för människor. Mindre anläggningar som luft-luftvärmepumpar innehåller vanligen såpass lite köldmedium att man har bestämt att inte kontrollera detta. En luft-vattenvärmepump kan innehålla så mycket köldmedium att tillstånd krävs, även om det vanligaste är att de inte gör det.

Borrning för bergvärme är mycket känsligt. Felaktig borrning kan medföra stora skador på exempelvis ditt hus, men också miljön. Du vet kanske inte exakt vad som finns i marken under din tomt. Finns annat i marken som avloppsledningar, måste man naturligtvis anpassa var man borrar efter detta. Dessutom måste man ha minst 20 meter till andra borrhål.

Sjövärme har stor påverkan på det vatten man hämtar värme ifrån. En värmepump höjer ju temperaturen på en plats genom att sänka den på en annan. Vid sjövärme sänker man därför temperaturen i ett vattendrag och detta påverkar ekosystemet.

Kostnad för att söka om tillstånd för värmepump i Göteborg

Exakt vad det kostar beror på kommunen. Generellt är det dyrare i storstäder än på mindre orter. Nedan redovisas i en tabell, vad det kostar att ansöka om tillstånd för värmepump i några av kommunerna i Göteborgs området.

Kommun Kostnad
Göteborg 3920 kronor
Mölndal 1754 kronor
Härryda 1640 kronor
Partille 1400 kronor
Lerum (Vattenskyddsområde) 1760 kronor (4400 kronor)
Kungsbacka 2550 kronor
Öckerö 1800 kronor
Kungälv 2430 kronor
Ale (Vattenskyddsområde) 1700 kronor (2550)
Stenungssund 1672 kronor
Bollebygd (Vattenskyddsområde) 1720 kronor (2580)
Borås 1920 kronor
Alingsås 2850 kronor
Trollhättan 1700 kronor
Vänersborg 750 kronor

OBS. Siffrorna är hämtade från maj 2016 och kan ha ändrats eller tolkats felaktigt. Kontrollera alltid vad som gäller med din kommun. 

- Läs mer om att ansöka om tillstånd för värmepump i Göteborg

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)