Kontakta oss
Om Polarpumpen

Installera värmepump i Göteborg

Att installera värmepump är inte så svårt – för en expert. Det krävs nämligen vanligen speciell kompetens enligt svensk lag för att installera en värmepump.

Vill du ha hjälp med installation av värmepump i Göteborg?

Vi hjälper dig gärna. Gå till sidan om installation av värmepumpar i vår e-butik och läs mer:

- Installation i Polarpumpens e-butik

Vilken kompetens krävs för att installera värmepump?

Detta är delvis en svår fråga att svara på då det skiljer sig mellan olika sorters värmepumpar och dessutom mellan olika modeller. De kompetenser som kan behövas är kyltekniker, elektriker, rörmokare och borrare.

Vid en luft-luftvärmepumpsinstallation kommer vanligen endast en kyltekniker, då det är köldmediekretsen mellan innedel och utedel som enligt lag kräver specifik kompetens. Luft-luftvärmepumpar får sin el från ett vanligt eluttag. Om ett eluttag inte finns krävs naturligtvis elbörighet. Ibland har kylteknikern även elbehörighet, men ofta får man ta hem en elektriker separat.

Luft-vattenvärmepumpar har antingen en köldmediekrets mellan utedel och innerdel eller så går radiatorvattnet ut på utsidan. Vid köldmediekrets krävs en kyltekniker och för allmäna vvs-arbeten krävs naturligtvis en rörmokare.

Både frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump och bergvärmepump ställer höga krav på elen och det är därför vanligt att man behöver göra ingrepp i elen för att den ska passa den nya värmepumpen. Detta är också system som kopplas till husets vattenburna värme och för detta krävs en rörmokare.

För bergvärme krävs också en certifierad borrare enligt lag. Felaktig borrning kan få stora konsekvenser på miljön och därför är det viktigt med certifierade borrare vid bergvärmeborrning.

Köp installation och värmepump samtidigt

Vanligen köper du installation som ett paket och du får då installatörer med den kompetens som krävs. Detta är smidigare om du köper installation och värmepump från samma företag eftersom de har god kunskap om de värmepumpar som de säljer. Om du måste hitta en installatör till din värmepump, kan det hända att de inte vet vad som krävs i det aktuella fallet. Dessutom kan det vara svårt att hitta en bra installatör på din ort. Även om du får tag på en billig värmepump, kanske den enda installatören som kan tänka sig att installera i Falkenberg eller på Tjörn, är dyr.

Tänk dock på att elen inte alltid ingår, särskilt vid luft-luftinstallationer är det ovanligt att el ingår, då detta vanligen inte behövs.

Utnyttja ROT-avdraget vid installation av värmepump

ROT-avdraget gäller vid värmepumpsinstallation, så tillvida att du ska installera en värmepump i ett hus som är äldre än fem år. Med ROT-avdraget kan du dra av 30 % av arbetskostnaden för installationen (dvs. material räknas inte). Arbetskostnaden utgör vanligen större delen av installationskostnaden, så man brukar kunna dra av närmare en tredjedel. Köper man värmepump och installation ihop kan man ofta räkna på schablonbelopp och då räkna en viss procentsats av den totala summan som arbetskostnad.

Kostnad för att installera värmepump i Göteborg

Priserna för installation varierar mellan olika installatörer. Vad som krävs vid sammankoppling med ett befintligt vattenburet system beror helt på husets förutsättningar och därför kan priserna variera något mer. Särskilt bergvärme varierar mycket i pris beroende på berggrunden under tomten. Är det långt ner till berggrunden, måste man fortfarande borra lika långt i berggrunden och dessutom isolera avståndet ner till själva berggrunden.

  Luft-luft Luft-vatten Frånluft Bergvärme
Kostnad ca 5 700 ca 29 500 ca 18 000 ca 35 000*

För att få ner kostnaderna som anges ovan, kan du utnyttja ROT-avdraget. Då kan du dra av 30 procent av arbetskostnaden (alltså inte material) och få installationen till ett betydligt lägre pris.

En fördel med att bo i Göteborg kan vara att det finns mycket att välja på. Många kylfirmor jobbar i Göteborg, Bohuslän, Västergötland och Halland.

*Installationspriset för bergvärme gäller exklusive borrning.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)