Kontakta oss
Om Polarpumpen

Frånluftsvärmepump i Göteborg

En frånluftsvärmepump är en värmepump som återvinner värme. Ett hus behöver ventileras och genom ventilationen får man ut föroreningar (som radon) ur huset och motverkar fuktproblem. Dock ventilerar man ofta ut varm luft och förlorar värme. Det är detta man har frånluftsvärmepumpen till, då den återanvänder den varma energi som annars kan gå förlorad. Frånluftsvärmepumpar är vanliga i Göteborg.

Köpa frånluftsvärmepump i Göteborg

Vill du köpa en frånluftsvärmepump i Göteborg? Vänd dig till vår e-butik via länken nedan.

- Frånluftsvärmepumpar i Polarpumpens e-butik.

ComfortZone Frånluftsvärmepump Göteborg

Så fungerar frånluftsvärmepumpen

En frånluftsvärmepump hämtar sin värmeenergi från värmen i luften inomhus. Frånluftsvärmepumpen kräver mekanisk ventilation, så att ventilationsluften kan föras till värmepumpen, innan den ventileras ut.

Frånluftsvärmepumpen tar tillvara på värmen i ventilationsluften och sedan ventileras luften ut. Ny luft hämtas in genom ventiler runt om i huset. Värmen frånluftsvärmepumpen tar tillvara på, används bland annat för att värma vatten till vattenburen värme och tappvatten.

Genom ventilation byts luften ut och på så vis får man ut föroreningar, som radon ur huset. Ökad ventilation är en vanlig och effektiv metod för att lösa problem med radon. Dock renas inte luften med frånluftsvärmepumpen, till skillnad från med luft-luftvärmepumpen.

Fördelar med frånluftsvärmepumpar

  • Uppvärmning
  • Tappvatten
  • Återvinning av värme
  • Besparing
  • Ventilation (bieffekt)

Besparing med frånluftsvärmepump i Göteborg

Besparingen med en frånluftsvärmepump är relativt begränsad. Man brukar räkna med en besparing på upp emot 50 %. Samtidigt finns det nya (och mycket dyra) frånluftsvärmepumpar som kan spara lite mer och även har möjlighet att möta nya byggkrav. En billigare frånluftsvärmepump kostar runt 35 000 kronor, men det finns också frånluftsvärmepumpar som kostar uppåt 100 000 kronor. Därför är det svårt att säga hur lång tid det tar innan investeringen återbetalar sig; det beror helt på vilken pump du köper, men räkna med ca 7 år.

Förutsättningar för frånluftsvärme i Göteborg

Det som skiljer när det gäller förutsättningar är främst att man i Göteborg inte behöver lika mycket värme som i många andra delar av Sverige. Vi har fortfarande höst medan andra redan har vinter och våren kommer tidigare. Frånluftsvärmepumpen har en begränsad mängd värme att tillgå och om mindre värme behövs blir den mer effektiv. Samtidigt beror detta nästan mer på husets förutsättningar och exempelvis hur bra isolering du har. Några frånluftsvärmepumpar som fungerar bra i Göteborg är bland annat ComfortZone, Bosch, IVT och Nibe.

Detta får du

Med en frånluftsvärmepump får du värme, samtidigt som huset kan få bra ventilation. Du får tappvatten och värme till radiatorer och golvvärme.

Förutsättningar som krävs av huset

Frånluftsvärmepumpen kräver mekanisk ventilation. Det krävs att frånluften regleras mekaniskt. På så vis kan frånluften transporteras till värmepumpen. Att installera mekanisk ventilation är många gånger både relativt enkelt och billigt, så en frånluftsvärmepump kan vara aktuell i alla fall. Naturligtvis finns även krav på el och vanligen används en frånluftsvärmepump till vattenburen värme, men en enklare frånluftsvärmepump kan också ge billigare värme till tappvattnet. Om du exempelvis saknar ett vattenburet uppvärmningssystem, så kan du utnyttja en luft-luftvärmepump till uppvärmning och en frånluftsvärmepump till tappvattnet.

Installation av frånluftsvärmepump i Göteborg

Att installera en frånluftsvärmepump är inget man gör i en handvändning utan något som ska utföras av en fackman. Kontakta gärna Polarpumpen om du önskar installera din frånluftsvärmepump.

Läs mer om installation av frånluftsvärmepump i Göteborg!

Märken på frånluftsvärmepumpar

Frånluftsvärmepumpar i Göteborg kommer vanligen från:

  • NIBE
  • ComfortZone
  • Bosch
  • IVT
  • CTC
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)