Kontakta oss
Om Polarpumpen

Bergvärmepump i Göteborg

En bergvärmepump kan oftast också användas till andra typer av värme – ytjord-/markvärme, grundvattenvärme eller sjövärme. Det är den dyraste värmepumpen, men den genererar också vanligen den största besparingen. Det brukar dock dröja uppåt 10 år innan investeringen är återbetald vare sig du har bergvärme i Göteborg eller någon annan del av landet. Bergvärme är mycket vanligt i Göteborg.

Köpa bergvärmepump i Göteborg

Är du intresserad av en bergvärmepump och bor i Göteborg? Vi föreslår att du vänder dig till vår e-butik (med huvudkontor i Askim) via länken nedan. 

- Till bergvärme i Polarpumpens e-butik

Bosch bergvärmepump

Så fungerar bergvärme

Bergvärme hämtar sin energi från berggrunden oavsett om det är i Göteborg eller någon annanstans. Många tror att bergvärmepumpar utnyttjar värme från jordens inre, men så är det inte. Man borrar vanligen ett par hundra meter ned och den värme värmepumpen utnyttjar är därmed från jordens ”yta” som är uppvärmd av solen.

Ett djupt borrhål, många gånger uppåt 200 meter (eller mer), borras i marken och en kollektorslang förs ner i hålet för att hämta upp värmen.

Brinevätskan i kollektorslangen transporterar värmen in i huset och den varma vätskan värmer ett köldmedium, som då övergår från flytande till gasform. Detta köldmedium komprimeras sedan genom att trycket ökas, vilket innebär att värmen stiger ytterligare. På så sätt kan en lägre temperatur i marken, generera en högre temperatur inomhus. I kondensorn övergår köldmediet återigen till vätska och lämnar ifrån sig värme, som används till att värma huset. Köldmediet passerar sedan genom en ventil som minskar trycket på köldmediet igen.

När brinevätskan har lämnat av sin värme till bergvärmepumpen, förs den återigen ut och ner i marken, för att hämta upp mer värme.

Bergvärmepumpen tar tillvara på värmen och sprider den via vattenburen värme och tappvatten.

Så fungerar ytjordvärme/markvärme, sjövärme och grundvattenvärme

De andra sorternas ”värme” som vanligen utnyttjar samma pumpar som bergvärmen, hämtar sin energi från andra källor. Deras kollektorslangar placeras inte i ett borrhål utan placeras i marken (ytjord/markvärme), i grundvattnet (grundvattenvärme) eller i en sjö (sjövärme). De är vanligen något billigare att installera än bergvärmen, men få har de förutsättningar som krävs eller får inte tillstånd från kommunen p.g.a. miljöskäl. Det påverkar exempelvis ekosystemet i en sjö väldigt mycket om man genom en sjövärmepump kyler ner sjön.

Fördelar med bergvärmepumpar

 • Stor besparing
 • Uppvärmning
 • Tappvatten
 • Möjlighet till poolvärme
 • Luftkonditionering med tillbehör
 • Diskret när det väl är på plats
 • Borrhålet håller mycket länge, även om pumpen måste lagas och bytas ut

Besparing med bergvärmepump i Göteborg

Man brukar säga att besparingen med en bergvärmepump i Göteborg eller vilken annan ort som helst, är den största man kan få av en värmepump. Samtidigt är det inte fullt så enkelt och fullt så säkert. Bergvärme genererar vanligen den största besparingen varje dag, men den är också betydligt dyrare att installera. Räkna med att bergvärme kostar dubbelt så mycket som luft-vatten att installera, samtidigt som besparingen endast skiljer med några procentenheter. Detta gör att bergvärmen har en lång återbetalningstid, ofta runt 10 år. Sen beror också besparingen på vilka reparationer som krävs och bergvärmepumpar är mycket dyra att reparera och byta ut, något som kan behövas efter 10-12 år.

I Göteborg behöver man inte lika mycket värme, som man behöver i landets nordliga delar. Detta påverkar återbetalningstiden för en bergvärmepump, som vanligen blir längre i Göteborg än i norr.

Förutsättningar för bergvärme i Göteborg

Förutsättningarna är vanligen goda för bergvärme i Göteborg och området runtomkring. Vanligen är berggrunden lämplig för bergvärme. Samtidigt har Göteborg också ett mildare klimat än många andra delar av Sverige, vilket innebär att exempelvis luftvärmepumpar är mer effektiva och kan generera en högre besparing. Hur djupt man måste borra påverkas också delvis av klimatet, men temperaturskillnaderna i berggrunden, varierar inte i samma utsträckning som temperaturskillnaderna i luften mellan olika delar av Sverige.

Det får du!

Men en bergvärmepump får du generellt en mycket stor besparing. Du får uppvärmning och tappvatten till en låg omkostnad. Bergvärmepumpen kan kopplas ihop med andra uppvärmningssystem (exempelvis solfångare) eller utgöra ett eget system. Bergvärmepumpen kan i Göteborg utnyttjas till poolvärme och du kan också använda den bakvänt och få luftkonditionering med extra tillbehör.

Exempel på vanliga märken på bergvärmepumpar är Daikin, Bosch och Toshiba.

Förutsättningar som krävs av huset

En bergvärmepump kräver naturligtvis visst utrymme inne i huset och ställer en hel del förutsättningar på elen. Viktigast av allt är dock möjligheten att borra. Det krävs 20 meter mellan borrhål, så om alla grannarna har bergvärme kanske det är svårt för dig att får det. Om det är långt ner till berggrunden under huset, eller berggrunden är av en mindre lämplig bergart kan det också bli väldigt dyrt eller nästan omöjligt att borra. Dessutom krävs tillstånd från kommunen. Borrning som går fel kan få allvarliga konsekvenser för miljön och dessutom måste kommunen säkerställa att det inte finns annat i marken som kan ta skada eller att grannarnas bergvärme är för nära. Du måste alltså vända dig till din egen kommun – exempelvis Göteborg, Borås, Alingsås eller Uddevalla.

Installation av bergvärme i Göteborg

För att få installera sin bergvärmepump i Göteborg, och resten av Sverige, krävs bland annat rätt förutsättningar och tillstånd. Men också en certifierad kyltekniker som installerar din bergvärmepump är nödvändigt.

Vi rekommenderar att du som kund:

 • Köper installation, borrning, och bergvärmepump lokalt, eller av ett företag som kan ditt område i Göteborg
 • Utnyttjar ROT-avdraget vid installation
 • Frågar din installatör eller borrare om något är oklart!

Läs mer om installation av bergvärmepump i Göteborg!

 

Vanliga märken på bergvärme

Några varumärken är de klart vanligaste på marknaden i Göteborgs området, nämligen:

 • NIBE
 • Daikin
 • Bosch
 • IVT
 • Thermia
 • CTC
 • Viessmann

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)